Pomona Fonds voor de Kunsten

steun aan kunstenaars en creatieve processen

Het POMONA Fonds voor de Kunsten steunt kunstenaars en creatieve processen in België. Het reikt beurzen uit aan kunstenaars in alle disciplines op sleutelmomenten in hun ontwikkeling. Met projectbeurzen en een solidariteitsfonds beoogt het fonds om de omstandigheden verder te helpen creëren waarin de kunsten kunnen floreren. POMONA viert en erkent de artistieke en culturele diversiteit van België, en streeft naar een toekomst waarin de kunsten bijdragen tot verbinding, wederzijds begrip en betrokken­heid in een snel veranderende wereld.

Het POMONA Fonds voor de Kunsten, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, is een initiatief van SOFAM. Het Fonds wordt geadviseerd door kunstenaars en andere creatieve professionals. 

Stichtend comité en adviseurs van POMONA Fonds voor de Kunsten

Het stichtend comité van POMONA Fonds voor de Kunsten:

POMONA Fonds voor de Kunsten wordt geadviseerd door: